Rosenborg

De Danske Kongers Kronologiske Samling

assets/Dragtsamlingsbilleder/_resampled/SetWidth207-rosenb01.jpg

Foto: Lennart Larsen

Alle kender Christian 4s blodplettede lommetørklæde på Rosenborg. Kongedragter fra 1600- og 1700-tallet er slagskibet i Rosenborgs unikke dragtsamling. Der er ca.1000 numre, med mange velbevarede hele dragter og originalt tilbehør, kroningsdragter, uniformer og daglig tøj. Dragterne har alle direkte tilknytning til en bestemt konge og er meget veldokumenterede. De fleste er mandsdragter da dronningerne som regel skænkede eller testamenterede deres garderobe til hofdamer og tjenestefolk.
Rosenborg dækker således dragterne fra Christian IV til Frederik VII. Herefter afløser den Glücksborgske familie den Oldenborgske, hvorfor dragter efter Christian IX og hans efterkommere findes i Christian VIII's Palæ på Amalienborg. I museets permanente udstilling af private kongelige interiører fra 1863 til vor tid, vil der ofte være eksempler på de forskellige kongelige personers garderobe fra denne periode.

Dragtsamlingens historie
Christian IVs (1577-1648) blodplettede klæder er allerede få måneder efter slaget 1. juli 1644 overført fra Københavns Slot til Rosenborg. De har været at se på Rosenborg lige siden. Hans søn Frederik III (1609-1670) samlede på kunstgenstande og skabte den kongelige samling. Mange af hans dragter danner kernen i dragtsamlingen på Rosenborg. Kun i Stockholm og Dresden findes lignende samlinger af så gamle, velbevarede og veldokumenterede dragter. Fra og med Christian V (1646-1699) blev mange ceremonielle dragter bevaret, ikke alene for deres historiske betydning men også fordi de var både elegante og meget kostbare med guldbroderi, hermelin og pragtfulde guld- og sølvindvævede silkestoffer. Da det stadig er skik at kongehuset skænker dragter til Samlingen vil man også fremover kunne vise repræsentative og pragtfulde dragter fra kongefamiliens garderobe. Samlingen tilhører kongehuset men har siden 1838 været et offentligt tilgængeligt museum.

Kontaktperson:
Tekstilkonservator Katia Johansen
kj@dkks.dk