Regin

Denne side er en hjælp til registratorer på danske museer. Den er en udbygning af gruppe N2, N3 og N4 i Den Grønne Registrant.

HVORFOR skal museerne registrere?

Fra ting til museumsgenstand - og derefter en del af kulturarven

Museerne registrerer de ting, der skal indgå i deres samlinger af to grunde:

 1. For at genstandene skal kunne findes og dokumenteres. Når en ting gives et genstandsnummer får den status af museumsgenstand og indgår derefter i den danske kulturarv. Ud fra genstandsnummeret kan relevant viden, billeddokumentation, eventuelle arkivalier og opbevaring, knyttes til genstanden og fastholdes via registreringssystemet.
 2. Genstanden skal beskrives således, at den kan identificeres ud fra beskrivelsen og ikke risikerer at blive forvekslet med andre genstande.

HVAD vil det sige at registrere?

At registrere er at beskrive en ting for eksempel en frakke fra 1970'erne

I beskrivelsen går man igennem følgende punkter:

 • Overskrift
 • Datering og stil
 • Materiale
 • Form
 • Farve
 • Andet karakteristisk som dekoration eller for eksempel firmamærke
 • Genstanden måles (se måltagningstegninger med de væsentligste mål)
 • Vurdering af genstandens tilstand

I aktørfeltet står givers navn, adresse og dato for overdragelsen.

Her anføres, hvem der har brugt genstanden, hvor i landet den er blevet brugt og hvem der har fremstillet genstanden, hvis det er oplyst. Disse personoplysninger er ikke offentligt tilgængelige.

Undergrupper og genstandsord er et værktøj til mere præcise registreringer på landsplan. Hvis vi bruger de samme ord, kan vi bedre søge i hinandens samlinger, når vi forsker og laver udstillinger.

De to bokse giver adgang til

 • Hovedgrupper med undergrupper.
  Her kan du vælge at vise (Torso) ALLE, som er standard - eller at vælge mand, kvinde eller barn - ved at klikke på boksen V
  Herefter kan du taste i de tre felter Genstandsord, Hovedgruppe og Undergruppe afhængig af hvad du søger.
 • Måltagningstegninger.
  Her kan du klikke på boksen V for at vælge hvilken tegning du vil bruge.
  Klik videre med TABULATORTASTEN og indtast de relevante mål. Slut af med at anføre genstandens nummer og tryk på "Download" for at gemme filen på din egen computer.

 

assets/Billeder-til-teasere/_resampled/SetWidth215-grupper.jpg
assets/Billeder-til-teasere/_resampled/SetWidth215-maaltagning.jpg